top of page
Odd Godager.jpg
Odd Godager.jpg

Odd Godager & Co/ Bucha Godager & Co

1929 -1986

Cardigan Shipping Co. Ltd., Cardiff

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORY

HISTORY

Odd Godager & Co. og Bucha Godager & Co. var disponentselskapene brødrene Odd og kaptein Jul Bucha Godager etablerte for sine rederivirksomheter, som ble startet så tidlig som i 1929. Deres far var skipsmegler Oscar Fredrik Godager som var skibsmegler i Brevik så tidig som i 1902.

Skipsreder Jan Bucha Godager bygget, sammen med partnerne Fearnleys (Fearnley & Egers Befraktningsforretning) i Oslo og A/S Navare i Bergen, opp et av landets ledende rederier med mer enn 15 tørrlast- og tankskip, borerigger i Mexico Gulfen, og treforedlingsindustri i Østerdalen.

Etter flere meget lønnsomme år mellom 1960 og frem til 1980 ble virksomheten lagt ned i 1986 ved oppløsning av sameiet I/S Norse Mountain. Godager Management AS (tidligere Rederi A/S Odd Godager & Co. og Odd Godager & Co. AS) er det gjenlevende selskapet etter rederiets 90 årige historie, som også inkluderer Cardigan Shipping Company Ltd. i England.

Kilde:  www.ogeco.no

Odd Godager (født 25. august 1896 i Brevik, død 5. november 1968) var sjømann i tiden før og under første verdenskrig, senere avdelingssjef i Norges Handels- og Sjøfartstidende og skipsreder. Han etablerte også Svestad Bruk i Stor-Elvdal, og var aktiv i Redningsselskapet.

 

Odd Godager var sønn av skipsmegler Oscar Fredrik Godager (f. 1867) og Olga Holstine (f. 1871), og var gift med Hilda (1894-1991).

 

Godager vokste opp i Brevik i Telemark. Han reiste til sjøs i 1910, og tok styrmannseksamen i Porsgrunn. Under hele første verdenskrig seilte han som styrmann. Som styrmann på D/S “Rueolf” pådro han seg en skade og forlot sjøen for godt.

I 1919 ble Godager ansatt som avdelingssjef i Norges Handels- og Sjøfartstidende, hvor han var til 1933. Da hadde han allerede fra 1931 begynt egen rederivirksomhet, Odd Godager A/S. Som eier av Svestad gård i Stor-Elvdal startet Godager Svestad Bruk i 1942 og senere Svestad Bruk A/S, Koppang.Odd Godager var mangeårig medlem av Norges Rederiforbunds hovedstyre og Skipsfartens Arbeidsgiverforenings råd. Godager engasjerte seg også sterkt i Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (Redningsselskapet). I tillegg til å være distriktsformann var han visepresident fra 1959 til 1961 og president fra 1961 til 1967.Godager mottok Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats i Nord-Elvdal. Han var også ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

 

Ved folketellingen for Brevik for 1900 er Odd Godager oppført sammen med foreldrene og en bror på Øen. Ved folketellingen samme sted for 1910 er familien oppført på adressen Torvet 52.I adresseboka for Oslo for 1927 er Godager oppført som avdelingssjef på adressen Neuberggata 1. I adresseboka samme sted for 1939 er han oppført som skipsreder med kontoradresse Kongens gate 6 (Sjøfartsbygningen), med bostedsadresse Dicks vei 14 på Lysaker i Bærum kommune. I adresseboka for Oslo for 1950 er han oppført med samme kontoradresse, men med Gyldenløves gate 41 som bostedsadresse. I adresseboka for 1965/66 er han oppført kontoradresse Haakon VIIs gate 1, med bostedsadresse Madserud allé 36

bottom of page